http://soicaumb.info/

Soi Cầu Miền Bắc Chính Xác Nhất

HOME KINH NGHIỆM DIỄN ĐÀN
-Các Bộ Tổng Trong Xổ Số-

Dãy số xếp theo Tổng.

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,

Tổng 1:01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,

Tổng 2:02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,

Tổng 3:03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,

Tổng 4:04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,

Tổng 5:05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,

Tổng 6:06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,

Tổng 7:07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,

Tổng 8:08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,

Tổng 9:09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Dãy số xếp theo đầu.

Đầu 0:00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,

Đầu 1:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

Đầu 2:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,

Đầu 3:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,

Đầu 4:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

Đầu 5:50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,

Đầu 6:60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,

Đầu 7:70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,

Đầu 8:80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,

Đầu 9:90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

Dãy số xếp theo đuôi.

Đuôi 0:00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,

Đuôi 1:01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,

Đuôi 2:02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,

Đuôi 3:03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,

Đuôi 4:04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,

Đuôi 5:05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,

Đuôi 6:06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,

Đuôi 7:07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,

Đuôi 8:08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,

Đuôi 9:09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

Dãy số xếp theo bộ số:

Bộ 00:00,55,05,50,

Bộ 11:11,66,16,61,

Bộ 22:22,77,27,72,

Bộ 33:33,88,38,83,

Bộ 44:44,99,49,94,

Bộ 01:01,10,06,60,51,15,56,65,

Bộ 02:02,20,07,70,25,52,57,75,

Bộ 03:03,30,08,80,35,53,58,85,

Bộ 04:04,40,09,90,45,54,59,95,

Bộ 12:12,21,17,71,26,62,67,76,

Bộ 13:13,31,18,81,36,63,68,86,

Bộ 14:14,41,19,91,46,64,69,96,

Bộ 23:23,32,28,82,73,37,78,87,

Bộ 24:24,42,29,92,74,47,79,97,

Bộ 34:34,43,39,93,84,48,89,98,

Dãy số xếp theo chạm:

Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00

Chạm 1:01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11

Chạm 2:02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

--> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 0 là tất cả các số có dính 0. (Đầu 0 + đít 0)

Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86

Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày

11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97

Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89

Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày

10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98

Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43

Dãy số xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày

55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98

Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49

Dãy số xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày

90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày

00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48

,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10 ngày

01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49

52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần suất 8-10 ngày

02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50

,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

Dãy số xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày

00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24

,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55

Dãy số xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày

11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35

,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66

Dãy số xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày

22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46

,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77

Dãy số xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày

33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57

,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88

Dãy số xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày

44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68

,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày

01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày

02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày

03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày

04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày

05,50,16,61,27,72,38,83,49,94


http://Soicaumb.info

Soi cầu dự đoán xổ số chính xác & uy tín nhất hiện nay

tags: Soi cau, soi lo de, soi cau lo de mien bac, soi cau mien bac, bach thu lo vip, lo dep mien bac ,cau dac biet mien bac,dien dan soi cau, soi cau mb, soi cau xs, soi cau lo de hang ngay, soi cau xo so, soi cầu, soi cầu mb, soi cầu lô mb, soi cầu chuẩn, soi cầu vip, soi cau 88, soi cau xsmb, soi cầu lô xiên 2, soi cau bach thu, soi cầu miễn phí, xsmb hôm nay, soi cau hom nay, nuoi lo bach thu, nuoi lô song thủ, nuôi lô cặp 3 ngày, soi cau 99, soi cau dac biet, soi cau chinh xac, soi cau rong bach kim, soi cau mien nam, soi cau mien trung, soi cau mien bac hom nay, soi cau mien bac mien phi, chia se kinh nghiem xo so, soi cau bach thu, soi cau xsmt, soi cau xsmn, soi cau mien bac chinh xac, soi cau lo, soi cau bach thu lo sieu vip, soi cau thong ke xo so, du doan mien bac, soi cau xo so mien bac chinh xac nhat, lo choi nhieu xsmb, soi cau ket qua xo so mien bac hom nay, soi câu rông bach kim, soi caubach thulo mobie in, soi cau soi lo mien phi hom nay, soi cau soi lo mien phi hom nay, du doan ket qua xo so kien thiet mien bac, caumb, du doan ket qua xsmb toi nay, du doan ma cau, diendanlotomiembac, soi cau lo bach thu rong bach kim, tham khao xo so mien bac, cau soi lo phat loc tron doi, xsmb soi cau, soicau tayninh, soi cau sxmb, soi cau dac biet mien bac hom nay, soicau 12345, soi cau lo de bach thu, du doan xo so mien bac hom nay, soi cầu miền bắc. Trang web dự đoán kết quả xố số chính xác nhất.

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN & PHÁT TÀI

© 2016 ® Soi Cầu Miền Bắc™
thế giới xổ số trong tầm tay!


Status Protection DMCA.com