THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-05-2022
28-05-2022 0-6 TRƯỢT
27-05-2022 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7
26-05-2022 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1
25-05-2022 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
24-05-2022 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
23-05-2022 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1
22-05-2022 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4
21-05-2022 9-9 TRÚNG ĐẦU: 9
20-05-2022 8-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-05-2022 4-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
18-05-2022 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
17-05-2022 3-5 TRƯỢT
16-05-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-05-2022 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-05-2022 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-05-2022 2-6 TRÚNG ĐUÔI: 6