THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-06-2022
26-06-2022 70 | 70 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 70
25-06-2022 58 | 77 TRƯỢT | TRÚNG BT: 77
24-06-2022 77 | 13 TRÚNG ĐỀ: 77X3 | TRÚNG BT: 13
23-06-2022 31 | 99 TRƯỢT | TRÚNG BT: 99
22-06-2022 47 | 03 TRÚNG LÔ: 47 | TRƯỢT
21-06-2022 71 | 39 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG BT: 39
20-06-2022 08 | 87 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 87
19-06-2022 39 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
18-06-2022 90 | 50 TRÚNG ĐỀ: 90X2 | TRÚNG BT: 50
17-06-2022 73 | 77 TRƯỢT | TRÚNG BT: 77
16-06-2022 25 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
15-06-2022 15 | 85 TRƯỢT | TRÚNG BT: 85X2
14-06-2022 62 | 37 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 37
13-06-2022 28 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46
12-06-2022 09 | 53 TRƯỢT | TRÚNG BT: 53
11-06-2022 24 | 21 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT