THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-06-2022
26-06-2022 70 | 32 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
25-06-2022 68 | 68 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG SL: 68
24-06-2022 77 | 00 TRÚNG ĐỀ: 77X3 | TRÚNG SL: 00X2
23-06-2022 50 | 01 TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG SL: 01X2
22-06-2022 56 | 04 TRƯỢT | TRÚNG SL: 04X2
21-06-2022 70 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
20-06-2022 08 | 46 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 46
19-06-2022 49 | 53 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
18-06-2022 80 | 11 TRÚNG LÔ: 80 | TRƯỢT
17-06-2022 74 | 12 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRƯỢT
16-06-2022 24 | 86 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRÚNG SL: 86X2
15-06-2022 16 | 04 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG SL: 04
14-06-2022 62 | 50 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
13-06-2022 27 | 19 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRÚNG SL: 19
12-06-2022 19 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22
11-06-2022 23 | 43 TRÚNG LÔ: 23 | TRƯỢT