THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 30-09-2023
30-09-2023 37 TRÚNG SVIP ĐỀ: 37
29-09-2023 54 TRƯỢT
28-09-2023 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
27-09-2023 57 TRƯỢT
26-09-2023 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36
25-09-2023 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
24-09-2023 78 TRÚNG SVIP ĐỀ: 78
23-09-2023 23 TRƯỢT
22-09-2023 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14
21-09-2023 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66X2
20-09-2023 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
19-09-2023 35 TRƯỢT
18-09-2023 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
17-09-2023 66 TRÚNG LÔ: 66X3
16-09-2023 44 TRƯỢT
15-09-2023 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20